Bærekraft

Det er vårt felles ansvar!

Bærekraft er vår viktigste verdi når skal treffe alle beslutninger fordi vi vil etterlate oss en bedre verden for fremtidige generasjoner.

Bærekraftsrapport 2022

Tre binder karbon gjennom hele sin livssyklus og er derfor et klimavennlig valg. Med denne rapporten ønsker vi å fastsette klimapåvirkningen fra våre produkter og presentere resultatene av langsiktige beregninger.

Last ned her

Vårt bærekraft løfte

Vi tilstreber vekst, lønnsom forretningsvirksomhet og en stabil økonomisk stilling slik at vi kan planlegge vår langsiktige drift. Lønnsom virksomhet gjør oss i stand til å tilby sysselsetting og utvide vår virksomhet i en stadig mer ansvarlig retning.

Miljø: Vi minimerer energiforbruk og bruker så mye fornybar energi som mulig.

Produktutvikling: Vi ønsker å være i forkant av produktutvikling og investere i fremtidig innovasjon. Vi har lykkes med å kombinere tradisjonelt fysisk arbeid og digitalisering.

Produkter: Vårt mål er at tre fortsatt skal brukes som en fornybar råvare og at kjemikaliene vi bruker er trygge.

Transport: Vi bruker bane- og skipstransport med lavere utslipp i størst mulig grad og moderniserer vår transportflåte.

Lokalitet: Vi tilbyr jobber og praksisplasser til unge. Vi hjelper dem med å komme i gang med sine karrierer og støtter deres studier.

Skatt: Vår hovedkontor er i Joensuu, Øst-Finland. Vi betaler vår skatt lokalt, der inntektene våre skapes.

Vi lover at vår virksomhet vil være karbonnøytral med hensyn til egen produksjon innen 2035.

Utdrag fra rapporten

Scanpole

Oppsummeringen av Scanpoles resultater leverer klimafordeler til våre kunder. Scanpoles stolper, blokker og gjerdeprodukter lagrer rundt 7 ganger så mye karbon som de fossile utslippene forårsaket av deres produksjon.

Når driften er utviklet så ansvarlig som mulig til enhver tid, forbedrer det forutsigbarheten til konsekvenser og legger et solid grunnlag for lønnsom, langsiktig drift i flere tiår fremover.

Konsernomfattende kvalitetsstyringssystemer og sertifikater

ISO 9001 kvalitetsstyringssystem

Den internasjonale ISO 9001-standarden stiller krav til organisasjonens kvalitetsstyringssystem. Det er verdens mest kjente verktøy for å bygge og utvikle et kvalitetsstyringssystem.

ISO 14001 miljøstyringssystem

ISO 14000-serien med standarder tilbyr verktøy for å håndtere miljøspørsmål og forbedre miljøprestasjoner. Standarden støtter bærekraftig utvikling både med hensyn til økologiske og økonomiske mål.

Vi anskaffer alltid våre råvarer fra bærekraftige kilder

Vi er engasjert i tett, langsiktig trelasthandel med skogeiere. Vi anskaffer tre fra PEFC-kontrollerte kilder. Med disse sertifiserte overvåkningssystemene, sørger vi for at trelasten som kommer inn i vår produksjon for bearbeiding har kommet fra lovlige og bærekraftig forvaltede skoger.

Den konsernomfattende PEFC-sertifiseringskoden er PEFC-COC-FIN-1518.

Les mer

Se også:

Våre verdier