Whistleblow – varslingskanal

Whistleblow, Iivari Mononen Group

Vi i Iivari Mononen Group er forpliktet til åpenhet samt forpliktet til våre verdier. Vi krever at alle våre ansatte følger selskapslovgivningen og handler i samsvar med både konsernets verdier og etiske prinsipper. Vi forventer også at de samme driftsmodellene følges hos våre samarbeidspartnere.

Vi har alle rett og plikt til å rapportere på et tidlig tidspunkt dersom vi mistenker at disse prinsippene eller reglene brytes.

Vår varslingskanal er en kanal for å rapportere anonymt om slike saker. Navnet på personen som varsler kan ikke spores. Legg til eventuelle nødvendige vedlegg til varselet og lagre saksnummer som vises etter innsending av varselet. Ved hjelp av saksnummeret så kan du følge behandlingen av varselet. Alle varsler vil bli behandlet konfidensielt.

Link til Iivari Mononen Groups Whistleblowing varslingskanal