Produksjonskjede

Vår nøye planlagte og utførte produksjonskjede garanterer førsteklasses resultater.

Barking og tørking
Stolpene barkes og sorteres på våre produksjonsanlegg, og utføres i henhold til ulike standarder og kundespesifikasjoner. Barken brukes bla. som energi i vårt biobrenselanlegg.

Tradisjonelt blir stolpene tørket utendørs i åpne stabler, tørkeperiode er omlag 8 til 10 måneder. I dag kan også stolpene tørkes i våre tørkekamre.

 

Skaving og bearbeiding
Trestolpene blir skavet for å gjøre overflaten jevn samt klargjøre dem for impregnering samtidig som de blir kontrollert og merket. Skaveflis brukes som energi i vårt biobrenselanlegg.

Merking, boring og annen bearbeiding som kreves av kunden, utføres på dette produksjonsstedet. Motstandsdyktighet mot råte på stolpene er forbedret da bearbeiding utføres før impregnering. Bearbeidings prosessen gjør det lettere å reise stolpene på monteringssted, også under vanskelige forhold.

 

Impregnering – kreosot
Stolper impregnert med kreosot er vårt primære produkt. Kreosotimpregnerte stolper gir lengst levetid under krevende forhold.

 

Den tradisjonelle Rüping-prosessen følges i impregneringsprosessen. Stolpene forvarmes før impregnering. Dette for å forbedre inntrengning og minimere avrenning fra stolpene etter impregnering. Kreosot destilleres fra kulltjære. Kreosot har blitt brukt som impregneringsmiddel i mer enn 150 år.  Kreosotoljene vi bruker i vår produksjon, oppfyller WEI Type B og Type C standardene.

 

Impregnering – salt
Bethell- eller fullcelleprosessen brukes for kobber-salt-impregnering. I denne prosessen er det kobberbaserte impregneringsmidler som brukes. Vårt firma er autorisert til å bruke Nordic Wood Preservation Council (NTR) A klasse kvalitetsmerking for begge typer impregnering.

 

Impregnering – Pole+
Det nye produktet tar opp i seg de beste egenskapene fra tradisjonell kobbersalt- og kreosotimpregnering, samtidig som den vannavstøtende kobberoljen beskytter treet mot forråtnelse.

 

Kobberolje kan benyttes på stolper, limt trevirke, samt trevirke som benyttes til infrastruktur. Produkter impregnert med kobberolje er også egnet til bruk for vanlige forbrukere, og kan resirkuleres.

 

 

Mer informasjon om fordelene ved ulike impregneringsmetoder:
Jan Mykleset, Salgssjef
jan.mykleset@scanpole.com

 

Tilpasset levering
Stolpene fraktes med lastebil, tog eller båt til våre kunder. Når det er nødvendig, kan stolpene transporteres direkte til monteringssted.