Code of Conduct

Code of Conduct

Code of Conduct danner rammeverket for alle våre operasjoner og setter standarder for oppførsel for alle ansatte, inkludert ledere og direktører uten unntak.

Last ned Code of Conduct her