Pole+ kobberoljestolper

En ny generasjon miljøvennlige og holdbare stolper

Scanpoles nye produktserie Pole+ er et miljøvennlig og holdbart alternativ til stolper innsatt med tradisjonelle impregneringsmidler.

Administrerende direktør i Scanpole, Janne Monni, forklarer hvorfor Scanpole ønsket å utvide treimpregneringsutvalget:

«Respekt for miljøet og grønne verdier er den viktigste grunnen til denne utviklingen. Vi ønsker å utvikle drift og produkter på en forsvarlig måte og være beredt på fremtidens behov. Det er bevist at Pole+-produkter er trygge for både miljø og mennesker. Produktene kan for eksempel trygt brukes i områder nær boligbebyggelse eller i grunnvann.»

Etter grundige forundersøkelser og brukstester, valgte Scanpole kobberolje som supplement til mer tradisjonell treimpregnering. Målet er å kombinere kobbersaltets og kreosotoljens viktigste styrker og minimere skadelige helse- og miljøinnvirkninger. Janne Monni beskriver kobberoljen slik:

«Kobberolje forener det beste fra saktevoksende nordisk furu, vannbasert kobberbehandling og kreosotoljens hydrofobiske egenskaper.»

Pole+-produkter har også en positiv innvirkning på klima. Karbonavtrykket fra Scanpoles trestolper er allerede lavt sammenlignet med konkurrerende løsninger. Klimagevinsten kommer av Pole+-produktenes gjenbruksmuligheter som er mye bredere enn for stolper som er behandlet med tradisjonelle impregneringsmidler. Som en følge holder karbonet i Pole+-produktene seg borte fra atmosfæren lengre. I tillegg kan minst 70 % av Pole+-produkter resirkuleres og er slik i tråd med strenge EU-krav for byggevareprodukter.

Nye stolpeprodukter har vekket stor interesse blant norske selskap som Elvia, Linja, Arva, Ahlsell og Telenor. I fjor ble det satt opp en rekke stolpestrekninger med Pole+ i Norge.

Mer informasjon om Pole+ stolper: sales.no@scanpole.com