Våre produkter

Våre produkter er med på å sikre god infrastruktur knyttet til elektrisitet, kommunikasjon og belysning. Vi produserer også andre produkter basert på trevirke som jernbanesviller, sagtømmer og limtre, som brukes til å bygge infrastruktur.

Våre produkter oppfyller krav i henhold til industristandarder, og produksjonen er basert på lang erfaring og kontinuerlig utvikling.