Stolper

Stolper for overføring av elektrisitet og telekommunikasjon

Hvert år leverer vi stolper til omlag 30 land. Stolpene brukes hovedsakelig til fordelingsnett, ledningsnett og telekommunikasjonsnett.

Vi produserer stolpene i henhold til kundenes standarder. Mer informasjon om elektrisitets- og telekommunikasjons stolper: sales.no@scanpole.com

 

Nøye utvalgte lysstolper som varer flere tiår og som er enkle å vedlikeholde

Våre lysstolper brukes til belysning av store veier, så vel som urbane bysentre og boligområder.

 

Våre lysstolper er nøye utvalgt, og de er spesielt rette med minimal avsmalning. Det er enkelt å feste lamper på våre stolper. Vårt produktspekter omfatter også sikkerhetsstolper som brukes spesielt langs vei. Sikkerhetsstolper er kjerneboret for å svekke stolpen, noe som reduserer skade ved kollisjon.

Mer informasjon om lysstolper: sales.no@scanpole.com