Innkjøp av trevirke

I nært samarbeid med skogeiere

Råvareleverandørene er avgjørende partnere for oss. Tillit og langsiktig samarbeid er en viktig del av våre verdier, og vårt samarbeid med skogeiere har pågått over generasjoner.

Våre innkjøpsledere håndterer prosessen med innkjøp av trevirke. Dette samarbeidet sørger for at vi får de beste stolpene i skogen levert til våre produksjonsanlegg. Det finnes ulike former for innkjøp av tømmer. I Finland kan vi for eksempel kjøpe trær før hogst. Da tar vi også hånd om hogsten og transport av tømmer til vei.

Bærekraft og standarder
Vi praktiserer biologisk mangfold og jobber for bærekraftig utvikling i alle faser ved innkjøp av trevirke. Les mer om våre sertifikater og standarder her.