Fordeler med trestolper

Holdbar, miljøvennlig og kostnadseffektiv

Furutrær vokser sakte i nord-europeiske skoger hvor lange vintre gjør trevirket spesielt sterkt og holdbart. Det er derfor våre trestolper tåler tøffe værforhold i flere tiår. Fordeler med trestolper:

Lagring og transport
• Lave transport- og lagringskostnader og som krever relativt liten lagringsplass.
• Trevirke tåler håndtering av maskiner uten at det oppstår vesentlige overflateskader.
• Ingen spesiell emballasje kreves under transport. Trevirke er lett og hardført. Det kan også slepes, selv i ulendt terreng.

Linjekrav, montering
• Trevirke tåler tung belastning. Færre trestolper sammenlignet med stål eller betong er nødvendig per kilometer, noe som betyr lavere kostnader.
• Trestolpene kan monteres med relativt lite utstyr.

Bearbeiding
• Lett å tilvirke på stedet.
• «A» og «H» -formede modeller kan bygges på stedet.

 

Installasjon av kabler og utstyr
• Montering av utstyr gjøres enkelt med skruer og bolter.
• Klatring i trestolper gjøres enkelt av fagfolk.

Elektriske egenskaper av trevirke
• Tre har gode isolerende egenskaper og er derfor et sikrere materiale for stolper enn stål eller betong.
• Tre kan redusere forekomsten av strømbrudd som ofte skyldes lynnedslag.

Brannmotstand av trevirke
• Kreosotimpregnerte stolper tåler skogbranner uten alvorlig tap av styrke.

Levetid
• Trestolper har en levetid på 40 til 80 år, avhengig av klimaforhold samt egenskapene til hver enkelt stolpe.

Demontering og gjenbruk
• Trestolper er enkle å demontere og gjenbruke.

Miljøvennlig
• Våre stolper kommer fra bærekraftig skogsbruk.
• Trevirke er fornybar råmateriale.
• Gjenvinning av trestolper er godt organisert.