Våre verdier

Sterke verdier fra en familiebedrift

Vi deler verdiene til vårt morselskap, Iivari Mononen Oy. De er grunnlaget for vår langsiktige strategi og drift.

Tillit er et viktig element i vårt langsiktige samarbeid med skogeiere og kunder. Vi holder våre løfter.

Kundekunnskap er en kritisk suksessfaktor. Vi engasjerer aktivt våre kunder og skogeiere og lytter til hva de har å si.

Fleksibilitet er en sentral faktor i vår dynamiske virksomhet og organisasjon. Det styrker vårt langsiktige samarbeid med våre kunder og sikrer lønnsomheten for vår virksomhet.

Vi har mot til å følge våre mål, møte utfordringene og gjennomføre alle oppgaver fra start til slutt.

Miljøhensyn er avgjørende i alle deler av produksjonsprosessen. Vi fremmer bærekraftig utvikling og tar sikte på å bruke den best tilgjengelige teknologien i ulike stadier av produksjon og logistikk.

Individualisme er måten vi innoverer og utvikler vår tradisjonelle virksomhet på for å imøtekomme våre kunders skiftende behov.