Våre verdier

Sterke verdier fra en familiebedrift

Vi deler verdiene til vårt morselskap, Iivari Mononen Oy. De er grunnlaget for vår langsiktige strategi og drift.

Tillit: Vi holder det vi lover.
Mot: Vi tror på våre mål og gjennomfører alle våre operasjoner til siste slutt.
Fleksibilitet: Vi driver dynamisk og søker de beste løsningene for våre mål.
Bærekraft: Vi vil etterlate bærekraftig drift til fremtidige generasjoner.
Samarbeid: Vi hjelper våre kolleger og bygger langsiktige partnerskap.