Respektere miljøet

Ansvarlig drift og kontinuerlig utvikling

Vårt miljøstyringssystem og høye standarder viser at vi jobber målrettet med miljø.

ScanPoles miljøprogram er en del av selskapets ISO 14001 sertifiserte miljøledelsessystem. Den utvikler og styrer vår virksomhet systematisk med hensyn til miljøet.

I tillegg til innkjøp av trevirke omfatter sertifiseringen produksjon, impregnering og salg av trestolper og impregnerte tømmerprodukter i Joensuu (Finland), Ilseng (Norge) og Newport (Storbritannia).

Forsyningskjeden

Våre anskaffelser oppfyller prinsippene for bærekraftig utvikling. Forsendelseskjeden av PEFC-sertifisert tømmer sikrer at tømmeret vi bruker er hentet fra bærekraftig skog. Iivari Mononen Group har program for godkjenning av skogsertifisering (sertifikatnummer PEFC / 02-44-24), som sikrer miljøhensyn og ansvar i tømmerhogsten og innkjøp av tømmer.

Du finner alle våre sertifikater her.