Redegjørelse

Redegjørelse for arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Scanpole AS.

I henhold til åpenhetsloven § 5, som omhandler plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger, så  redegjør Scanpole AS i dette dokumentet hvordan vi ivaretar lovkravene.

Last ned Redegjørelse her