Våra värderingar

Familjeföretagets starka värderingar

Vi delar samma värderingar som vårt moderbolag, Iivari Mononen Oy. Som ligger till grund för vårt långsiktiga arbete.

Förtroende – Vårt samarbete med skogsleverantörer och våra kunder bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi håller våra löften.

Kundkunskap – En viktig framgångsfaktor. Vi kommunicerar aktivt med våra kunder och lyssnar på vad de har att säga.

Flexibilitet – Vi agerar dynamiskt och samtidigt stärker vi lönsamma affärer och långsiktiga kundrelationer.

Mod – Vi tror starkt på våra mål, tar emot utmaningar och slutför alltid all påbörjad arbete.

Miljötänk – Vi främjar hållbarutveckling och strävar alltid efter att använda den bästa tillgängliga tekniken i de olika stadierna i vår produktion och transportplanering.

Individualism – Innovera och utveckla är vårt sätt att bemöta kundernas förändrande behov.