Scanpole

Långa traditioner och ett modernt forsknings- och utvecklingsarbete.

Scanpole är en av de ledande stolptillverkarna i Europa. Vi levererar högkvalitativa stolpar från skandinaviska skogar till el- och telenät, samt virke för infrastrukturbyggande. Vi agerar globalt och våra viktigaste exportområden är Västeuropa, Mellanöstern och Nordafrika. Våra produktionsanläggningar är belägna i Finland, Norge och Storbritannien.

Scanpole är en del av Iivari Mononen Group. Dotterbolaget PrimaTimber Oy tillverkar röt skyddat, sågat och hyvlat virke för jordbruk och gårdskonstruktion.

 

Globala verksamheter med lång erfarenhet

Vi vill ta fram och säkra en bättre och stabilare infrastruktur runt om i världen.

Vi levererar stolpar och andra trävaror till destinationer med tuffa klimatförhållanden. Närverk för elektricitet i torra Nordafrika eller telekommunikation i Kazakstan kan mycket väl ha byggts med våra trästolpar. Under åren har vi levererat stolpar till över 60 länder.

Vi har lång erfarenhet av den globala stolphandeln. Våra rötter finns i moderbolaget Iivari Mononen Oy, som grundades för över 70 år sedan och som började stolpexporten på 1950-talet. Historien bakom Iivari Mononen hittar ni här.

Idag har ScanPole 120 anställda och levererar varje år till cirka 30 länder.

Kontakta vår globala försäljning: sales@scanpole.com.