ScanPole

Långa traditioner och ett modernt forsknings- och utvecklingsarbete.

ScanPole är en av de ledande stolptillverkarna i Europa. Vi levererar högkvalitativa stolpar från skandinaviska skogar till el- och telenät, samt virke för infrastrukturbyggande. Vi agerar globalt och våra viktigaste exportområden är Västeuropa, Mellanöstern och Nordafrika. Våra produktionsanläggningar är belägna i Finland, Norge och Storbritannien.

ScanPole är en del av Iivari Mononen Group. Dotterbolaget PrimaTimber Oy tillverkar röt skyddat, sågat och hyvlat virke för jordbruk och gårdskonstruktion. Exsane Oy är ansvarig för serviceverksamheten, som tillhandahåller tjänster för konstruktion och underhåll av el-, tele- och belysningsnätverk.