Produkter

Ett brett utbud av produkter och pålitlig service

Våra högkvalitativa trästolpar garanterar flödet av elektricitet, belysning och kommunikation. Vi tillverkar även produkter för infrastruktur såsom sågtimmer och limträ samt syll för järnvägsbruk.

Alla våra produkter är standardiserade och deras tillverkning bygger på långvarig kunskap och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.