Inköp av virke

I nära samarbete med skogsägarna

De privata skogsägarna är en viktig partner för oss och därför lägger vi en stor vikt på ett nära samarbete. Vårt mål är att skapa en långsiktig kundrelation baserat på tillit som håller i generationer.

Våra experter till er tjänst
Våra skogsinköpare är ansvariga för hela inköpsprocessen, från inköp av virke till att råvarorna kommer till vår produktionsanläggning.

 

Det finns olika tillvägagångssätt för inköp av virke. I Finland kan vi t.ex. köpa träd före avverkning och vi tar hand om all fällning och transport. Alternativt kan skogsägarna själv fälla träden i enlighet med angivna kriterier och transportera trästockarna till vägkanten.

Hållbarhet och standarder
Vi betraktar den biologiska mångfalden och tillämpar principerna för hållbar utveckling inom alla aspekter av vårt träinköp. Läs mer om våra certifikat och standarder här.