Fördelar med trästolpar

Hållbar, miljövänlig och kostnadseffektiv

I norra Europas skogar växer tallarna långsamt och utsetts för olika väderförhållanden, detta gör trät starkt och hållbart. Fördelar med trästolpar:

Lagring och transport
• Låga transport- och lagerkostnader.
• Tål bearbetning och ytskador.
• Smidigt att transportera då trä är lätt och hållbart.

Krav på linjer och fundament
• Trä klarar mer belastning än stål eller betong. Därför krävs färre trästolpar per kilometer, vilket naturligt minskar kostnaderna.
• Trästolpar kan enkelt uppföras i håligheter i marken, medan stolpar i stål kräver ett särskilt betongfundament och dyra flänsar och ledningsskydd för att minska korrosion.

Bearbetning
• Enkelt att bearbeta på installationsplatsen enligt kundens önskemål.

Fästning av kablar och tillbehör
• Enkelt att fästa skruvar och bultar.
• Även ”A och H” modeller är lätta att installera på plats.
• Det är smidigt att klättra i trästolpar.

Träets elektriska egenskaper
• Isolerar ström och är därför ett säkrare materialval jämfört med stål eller betong.
• Kan minska förekomsten av strömavbrott och ljusbågar vid blixtnedslag.

Träets motstånd mot brand
• Kreosotimpregnerade trästolpar klarar väl av gräsbränder utan större skada på stolpens hållbarhet.

Livslängd
• Trästolpens livslängd är 40–80 år, beroende på väderförhållandena och på stolpens enskilda egenskaper.

Urbruktagande och materialåtervinning
• Det är lätt att riva och återanvända en trästolpe.

Miljövänlighet
• Våra stolpar kommer från skogar som förvaltas enligt principen om en hållbar utveckling.
• Trä är en förnybar naturtillgång.
• Enkelt att återvinna.