Integritetspolicy

Iivari Mononen Group integritetspolicy

Iivari Mononen Group och dess dotterbolag Scanpole och PrimaTimber är fast beslutna att skydda din integritet och dina personuppgifter. Iivari Mononen Group behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning om personuppgifter.

Besöksregister för webbplats

English
Suomeksi

Kundregister

English
Suomeksi

Register över rekryteringar

English
Suomeksi

Whistleblowing channel

Suomeksi
English