Code of Conduct

Code of Conduct

Code of Conduct utgör ramverket för all vår verksamhet och anger uppförandestandarder för alla anställda inklusive ledning och styrelse utan undantag.

Download Iivari Mononen Groups Code of Conduct