Produktionskedja

Vår noggrant planerade produktionskedja garanterar ett förstklassigt resultat

Barkning och torkning
I produktionsanläggningen barkas stolparna och sorteras med hjälp av laserteknik enligt kundens standard och krav. Barken används som energikälla i vårt egna värmeverk.

Traditionellt torkades stolparna i luftiga staplar, där luft som rörde sig fritt mellan stolparna torkade stolparna på 8–10 månader. Nuförtiden kan stolparna även torkas i våra torkningsanläggningar med undertryck eller varmluft.

 

Svarvning och bearbetning
Vid svarvningen avlägsnas stolparnas innerbark så att ytan blir jämn. Svarvspånen används som energikälla i vårt egna värmeverk.

I bearbetningsskedet granskas stolpens mått, fuktighet och kvalitet. Samtidigt görs de märkningar som kunden önskat, såsom borrning och annan nödvändig bearbetning. På så sätt förbättrar vi stolpens rötskydd och förlänger livslängden, och samtidigt underlättas stolpens installation i terräng.

Impregnering – Pole+
De nya produkterna kombinerar de bästa egenskaperna från traditionellt kopparsalt och kreosotimpregnering medan vattenavvisande kopparolja skyddar trä från röta.

Kopparolja kan användas på stolpar, lim laminerat virke och timmer som är lämpliga för infrastrukturbyggnad. Produkter som behandlas med kopparolja är också lämpade för konsumentbruk och kan återvinnas.

Impregnering – Kreosot
Kreosotimpregneringen görs efter den traditionella Rüping-processen. Med den nya metoden för kreosotimpregnering förvärms stolparna till 50–70 °C innan impregnering. Efter impregnering, hindras blödning av stolpen med en efterbehandling som sker med hjälp av varmvattenånga och undertryck.

 

Impregnering – Koppar/Salt
En annan impregneringsmetod som vi använder är impregnering med kopparsalt. Det verksamma ämnet i saltimpregneringen är koppar (CuO). Saltimpregneringen görs med Bethell-processen. Vårt företag har rätt att använda kvalitetsstämpeln NTR för klasserna A och AB.

 

Mer information om fördelarna med olika impregneringsmetoder:
Dzenan Basic, Försäljningschef
dzenan.basic@scanpole.com

 

Specialleverans
Leverans direkt till kund sker snabbt och säkert med lastbil, tåg eller fartyg. Vid behov levererar vi stolparna direkt till vardera stolpes installationsplats.