Whistleblow-kanal

Whistleblow, Iivari Mononen Group

Vi på Iivari Mononen Group är engagerade i transparens och våra värderingar. Vi kräver att alla våra anställda följer företagets regler och agerar i enlighet med både vår koncerns värderingar och etiska principer. Vi förväntar oss också samma verksamhetsmodeller från våra nyckelpartners.

Vi har alla rätt och skyldighet att rapportera i ett tidigt skede om vi misstänker att dessa principer eller regler överträds.

Vår Whistleblow-kanal tillhandahåller en kanal för att anonymt rapportera sådana fall. Anmälarens namn går inte att spåra. Vänligen bifoga eventuella bilagor till anmälan och spara nummersekvensen som visas efter anmälning. Numer sekvensen gör att du kan följa behandlingen av anmälan. Alla meddelanden kommer att behandlas konfidentiellt

Iivari Mononen Group Whistleblowing channel