Puunhankinta

ScanPole Oy ostaa Itä- ja Keski-Suomessa sekä Kainuussa vuosittain noin 150.000 m³ mäntytukkivaltaisia leimikoita pylväsaihioiksi ja toimittaa ne konsernin tuotantolaitosten raaka-aineeksi.

Iivari Mononen -konserni siirtyi 1.1.2015 alkaen toimimaan kaikilla markkina-alueillaan yhdenmukaisella brändillä. Perinteikkääseen pylväsliiketoimintaan liittyvä puunhankinta, pylväiden valmistus ja myynti tehdään nyt Suomessa ScanPole Oy nimen alla.

ScanPole Oy ostaa Itä- ja Keski-Suomessa sekä Kainuussa vuosittain noin 150.000 m³ mäntytukkivaltaisia leimikoita pylväsaihioiksi ja toimittaa ne konsernin tuotantolaitosten raaka-aineeksi. Leimikoista tulevat, käyttöömme soveltumattomat puutavaralajit toimitamme yhteistyökumppaneidemme tuotantolaitoksille. Myös sekapuisissa päätehakkuuleimikoissa pylväät antavat puukaupalle lisäarvoa. Tällaisten hakkuukohteiden kohdalla puukauppatarjous tehdään ja solmitaan yleensä yhdessä kolmannen puukauppakumppanin kanssa, joka kirjaa kauppakirjalle leimikon muut puutavaralajit.

ScanPole Oy:n hankintaesimiehet vastaavat koko puunhankintaketjusta aina puukaupasta alkaen raaka-aineiden saattamisesta yhtiön tuotantolaitoksille saakka. Hankinta- tai korjuuesimiehet käyvät metsässä merkkaamassa pylväiksi sopivat mäntypuut ja merkitsevät pylväiden pituudet kappalekohtaisesti ennen hakkuun aloittamista.

ScanPole Oy:llä on viisi alueellista hankintaesimiestä Itä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa sekä Kainuussa. He tuntevat oman alueensa olosuhteet ja metsien erityispiirteet. Helpoiten tavoitat heidät ottamalla yhteyttä yhteystiedoissa mainittuihin puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin.

Alueellasi toimivan hankintaesimiehen yhteystiedot löydät kohdasta Hankintaesimiehet.

ScanPole AS

ScanPole AS hankkii puuta Norjasta ja Ruotsista pääasiassa puunhankintayhtiöiltä sertifioiduista metsistä, jolloin luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikilla puunhankinnan osa-alueilla. Alueellisesti hankinta keskittyy Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin mäntyvaltaisiin metsiin, jotka tuottavat laadukasta pylväsraaka-ainetta täyttäen noudattamiemme standardien BS 1990, SS 436 01 04, NS ja EN 14229 vaatimukset.