Puukauppa

Puukauppaa asiakasta kuunnellen

Puukauppaa tehdään pysty- tai hankintakauppana.

Pystykauppa on yleisin ja metsänomistajalle myös vaivattomin puukaupan muoto. Siinä myyjä luovuttaa ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa pois metsästään sovitut puut. Ostaja vastaa puun hakkuusta ja kuljetuksesta sekä niiden kustannuksista. Pystykaupoilla ostamme leimikoilta joko pelkkiä mäntypylväitä tai niiden lisäksi muitakin puutavaralajeja.

 

 

Hankintakaupassa myyjä ja ostaja tekevät kauppakirjan, jossa myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle metsästään sovitun määrän ja sovitut laatuvaatimukset täyttävää puutavaraa. Myyjä huolehtii hakkuusta ja puutavaran metsäkuljetuksesta kaukokuljetukseen soveltuvan tienvarteen. Ostaja maksaa myyjälle kaupasta hankintahinnan. Scanpole Oy ostaa hankintakaupoilla joko pelkät mäntypylväät tai kaikki hakkuualueen puutavaralajit.

Hankintaesimiehemme antavat mielellään lisätietoja puukaupasta.