Puunhankinta

Yhteistyössä metsänomistajien kanssa

Kaikki alkaa pohjoisista mäntymetsistä, jotka ovat kasvaneet hitaasti viileässä ilmastossa. Pohjolan olosuhteissa kasvaneet puut ovat tiheäsyisiä ja vahvoja.

Toimimme läheisessä yhteistyössä yksityismetsänomistajien kanssa. Luottamus ja pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat keskeisiä arvojamme ja yhteistyö yksityismetsänomistajien kanssa kestääkin usein sukupolvia.

Asiantuntijamme palveluksessasi
Hankintaesimiehemme palvelevat Itä-Suomessa, Pohjois-Savossa sekä Kainuussa. He tuntevat alueensa olosuhteet ja metsien erityispiirteet. Heidän kauttaan saat puunhankinnan palvelut keskitetysti. Tavoitat heidät täältä.

Scanpole Oy:n hankintaesimiehet vastaavat koko puunhankintaketjusta aina puukaupasta alkaen raaka-aineiden saattamiseen yhtiön tuotantolaitoksille saakka. Hankinta- tai korjuuesimiehet käyvät metsässä merkkaamassa pylväiksi sopivat mäntypuut ja merkitsevät pylväiden pituudet kappalekohtaisesti ennen hakkuun aloittamista.

Puunhankintamme Norjassa ja Ruotsissa
Scanpole AS hankkii puuta Norjasta ja Ruotsista pääasiassa puunhankintayhtiöiltä sertifioiduista metsistä. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikilla puunhankinnan osa-alueilla.