Arvomme

Perheyhtiön vakaat arvot kantavat pitkälle

Jaamme emoyhtiömme, Iivari Mononen Oy:n arvot, jotka ovat pitkäjänteisen työmme perustana.

Luottamus – yhteistyömme metsämyyjien ja asiakkaidemme kanssa pohjautuu luottamukseen, jota vaalimme pitkäjänteisesti.

Asiakastuntemus – pidämme aktiivisesti yhteyttä ja kehitämme toimintaamme yhdessä metsämyyjien ja asiakkaiden kanssa. Kuuntelemme yhteistyökumppaneitamme ja pidämme lupauksemme.

Joustavuus – toimimme dynaamisesti ja samalla lujitamme kannattavaa yritystoimintaa sekä pitkäjänteisiä asiakassuhteita.

Rohkeus – uskomme rohkeasti tavoitteisiimme, kohtaamme haasteet ja viemme sovitut toimenpiteet loppuun asti.

Ympäristön huomioiminen – pyrimme käyttämään aina parasta mahdollista käytettävissä olevaa teknologiaa tuotantomme eri vaiheissa ja logistiikassa.

Omaleimaisuus – innovoimme ja kehittämme toimintatapojamme omaleimaisesti. Näin vastaamme asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman hyvin.