Produktionskedja

Vår noggrant planerade produktionskedja garanterar ett förstklassigt resultat

Barkning

I produktionsanläggningen barkas stolparna och sorteras med hjälp av laserteknik enligt kundens standard och krav. Barken används som energikälla i vårt egna värmeverk.

Torkning

Traditionellt torkades stolparna i luftiga staplar, där luft som rörde sig fritt mellan stolparna torkade stolparna på 8–10 månader. Nuförtiden kan stolparna även torkas i våra torkningsanläggningar med undertryck eller varmluft.

Svarvning

Vid svarvningen avlägsnas stolparnas innerbark så att ytan blir jämn. Svarvspånen används som energikälla i vårt egna värmeverk.

Bearbetning

I bearbetningsskedet granskas stolpens mått, fuktighet och kvalitet. Samtidigt görs de märkningar som kunden önskat, såsom borrning och annan nödvändig bearbetning. På så sätt förbättrar vi stolpens rötskydd och förlänger livslängden, och samtidigt underlättas stolpens installation i terräng.

Impregnering – Kreosot

Kreosotimpregneringen görs efter den traditionella Rüping-processen. Med den nya metoden för kreosotimpregnering förvärms stolparna till 50–70 °C innan impregnering. Efter impregnering, hindras blödning av stolpen med en efterbehandling som sker med hjälp av varmvattenånga och undertryck.

Impregnering – Koppar/Salt

En annan impregneringsmetod som vi använder är impregnering med kopparsalt. Det verksamma ämnet i saltimpregneringen är koppar (CuO). Saltimpregneringen görs med Bethell-processen. Vårt företag har rätt att använda kvalitetsstämpeln NTR för klasserna A och AB.

Specialleverans

Leverans direkt till kund sker snabbt och säkert med lastbil, tåg eller fartyg. Vid behov levererar vi stolparna direkt till vardera stolpes installationsplats.