Fördelar med trästolpar

Hållbar, miljövänlig och kostnadseffektiv

I norra Europas skogar växer tallarna långsamt och utsetts för olika väderförhållanden, detta gör trät starkt och hållbart. Fördelar med trästolpar:

Lagring och transport

 • Låga transport- och lagerkostnader.
 • Tål bearbetning och ytskador.
 • Smidigt att transportera då trä är lätt och hållbart.

Krav på linjer och fundament

 • Trä klarar mer belastning än stål eller betong. Därför krävs färre trästolpar per kilometer, vilket naturligt minskar kostnaderna.
 • Trästolpar kan enkelt uppföras i håligheter i marken, medan stolpar i stål kräver ett särskilt betongfundament och dyra flänsar och ledningsskydd för att minska korrosion.

Bearbetning

 • Enkelt att bearbeta på installationsplatsen enligt kundens önskemål.

Fästning av kablar och tillbehör

 • Enkelt att fästa skruvar och bultar.
 • Även ”A och H” modeller är lätta att installera på plats.
 • Det är smidigt att klättra i trästolpar.

Träets elektriska egenskaper

 • Isolerar ström och är därför ett säkrare materialval jämfört med stål eller betong.
 • Kan minska förekomsten av strömavbrott och ljusbågar vid blixtnedslag.

Träets motstånd mot brand

 • Kreosotimpregnerade trästolpar klarar väl av gräsbränder utan större skada på stolpens hållbarhet.

Livslängd

 • Trästolpens livslängd är 40–80 år, beroende på väderförhållandena och på stolpens enskilda egenskaper.

Urbruktagande och materialåtervinning

 • Det är lätt att riva och återanvända en trästolpe.

Miljövänlighet

 • Våra stolpar kommer från skogar som förvaltas enligt principen om en hållbar utveckling.
 • Trä är en förnybar naturtillgång.
 • Enkelt att återvinna.