Produksjonskjede

Vår nøye planlagte og utførte produksjonskjede garanterer førsteklasses resultater.

Barking og tørking
Stolpene barkes og sorteres på våre produksjonsanlegg, og utføres i henhold til ulike standarder og kundespesifikasjoner. Barken brukes bla. som energi i vårt biobrenselanlegg.

Tradisjonelt blir stolpene tørket utendørs i åpne stabler, tørkeperiode er omlag 8 til 10 måneder. I dag kan også stolpene tørkes i våre tørkekamre.

 

Skaving og bearbeiding
Trestolpene blir skavet for å gjøre overflaten jevn samt klargjøre dem for impregnering samtidig som de blir kontrollert og merket. Skaveflis brukes som energi i vårt biobrenselanlegg.

Merking, boring og annen bearbeiding som kreves av kunden, utføres på dette produksjonsstedet. Motstandsdyktighet mot råte på stolpene er forbedret da bearbeiding utføres før impregnering. Bearbeidings prosessen gjør det lettere å reise stolpene på monteringssted, også under vanskelige forhold.

 

Impregnering – kreosot
Stolper impregnert med kreosot er vårt primære produkt. Kreosotimpregnerte stolper gir lengst levetid under krevende forhold.

 

Den tradisjonelle Rüping-prosessen følges i impregneringsprosessen. Stolpene forvarmes før impregnering. Dette for å forbedre inntrengning og minimere avrenning fra stolpene etter impregnering. Kreosot destilleres fra kulltjære. Kreosot har blitt brukt som impregneringsmiddel i mer enn 150 år.  Kreosotoljene vi bruker i vår produksjon, oppfyller WEI Type B og Type C standardene.

 

Impregnering – salt
Bethell- eller fullcelleprosessen brukes for kobber-salt-impregnering. I denne prosessen er det kobberbaserte impregneringsmidler som brukes. Vårt firma er autorisert til å bruke Nordic Wood Preservation Council (NTR) A klasse kvalitetsmerking for begge typer impregnering.

 

Impregnation – Copper-Oil
The newly developed copper-oil was added to our portfolio in early 2020. The new product incorporates the best qualities of traditional copper-salt and creosote while hydrophobic copper-oil protects wood from rotting. Copper-oil may be used on poles, glue-laminated timber and timber suitable for infrastructure building. Products treated with copper-oil are also suited for consumer use and they are recyclable. Read more here: A new wood preservative complements traditional methods_EN

 

More information about the advantages of different impregnation methods:
Jan Mykleset, Salgssjef
jan.mykleset[ at ]scanpole.com

 

Tilpasset levering
Stolpene fraktes med lastebil, tog eller båt til våre kunder. Når det er nødvendig, kan stolpene transporteres direkte til monteringssted.