Fordeler med trestolper

Holdbar, miljøvennlig og kostnadseffektiv

Furutrær vokser sakte i nord-europeiske skoger hvor lange vintre gjør trevirket spesielt sterkt og holdbart. Det er derfor våre trestolper tåler tøffe værforhold i flere tiår. Fordeler med trestolper:

Lagring og transport
– Lave transport- og lagringskostnader og som krever relativt liten lagringsplass.
– Trevirke tåler håndtering av maskiner uten at det oppstår vesentlige overflateskader.
– Ingen spesiell emballasje kreves under transport. Trevirke er lett og hardført. Det kan også slepes, selv i ulendt terreng.

Linjekrav, montering
– Trevirke tåler tung belastning. Færre trestolper sammenlignet med stål eller betong er nødvendig per kilometer, noe som betyr lavere kostnader.
– Trestolpene kan monteres med relativt lite utstyr.

Bearbeiding
– Lett å tilvirke på stedet.
– «A» og «H» -formede modeller kan bygges på stedet.

Installasjon av kabler og utstyr
– Montering av utstyr gjøres enkelt med skruer og bolter.
– Klatring i trestolper gjøres enkelt av fagfolk.

Elektriske egenskaper av trevirke
– Tre har gode isolerende egenskaper og er derfor et sikrere materiale for stolper enn stål eller betong.
– Tre kan redusere forekomsten av strømbrudd som ofte skyldes lynnedslag.

Brannmotstand av trevirke
– Kreosotimpregnerte stolper tåler skogbranner uten alvorlig tap av styrke.

Levetid
– Trestolper har en levetid på 40 til 80 år, avhengig av klimaforhold samt egenskapene til hver enkelt stolpe.

Demontering og gjenbruk
– Trestolper er enkle å demontere og gjenbruke.

Miljøvennlig
– Våre stolper kommer fra bærekraftig skogsbruk.
– Trevirke er fornybar råmateriale.
– Gjenvinning av trestolper er godt organisert.