Scanpole BBH Ltd. endrer navn til Scanpole Ltd.

Scanpole BBH Ltd. endrer navn til Scanpole Ltd.

Med effekt fra 16 april 2020 så endrer Scanpole BBH Ltd navn til Scanpole Ltd. Med denne endringen så blir varemerket ScanPole mer strømlinjeformet, og følger dermed praksisen vi allerede har for ScanPole Group utenfor UK. All kontaktinformasjon samt organisasjonsnummer er uforandret. Navneendringen påvirker ikke våre eksisterende avtaler og dette krever heller ingen handlinger fra våre kunder.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Janne Monni, CEO, Scanpole Ltd.

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: