Janne Monni utnevnt som administrerende direktør for Scanpole Oy

Janne Monni utnevnt som administrerende direktør for Scanpole Oy

Janne Monni er blitt utnevnt som administrerende direktør for Scanpole Oy med virkning fra 2. april 2020. Han har tidligere vært viseadministrerende direktør for Iivari Mononen gruppen og administrerende direktør for ScanPole`s avdelinger utenfor Finland – Scanpole Ab, Scanpole AS, Scanpole BBH Ltd. og Burt Boulton & Haywood Ltd.

Administrerende direktør for Iivari Mononen gruppen er Ari Mononen, og han er ansvarlig for ledelse og strategi i gruppen. Han er også styreformann for alle selskapene i gruppen.

Det er ingen endringer for øvrige avdelinger i Iivari Mononen gruppen. Joni Nousiainen og Jukka Samola fortsetter som administrerende direktører for henholdsvis PrimaTimber Oy og Exsane Oy.

Ari Mononen, Administrerende Direktør
Iivari Mononen Oy

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: