Iivari Mononen Group fortsatte sin sterke vekst både nasjonalt og internasjonalt

Iivari Mononen Group fortsatte sin sterke vekst både nasjonalt og internasjonalt

Den årlige rapporten og årsregnskapet for Iivari Mononen Group ble publisert denne uken. Selskapet har utviklet seg i henhold til de strategiske målene, og omsetningen økte til 85,7 millioner EURO – som er 15% høyere enn i foregående år. Til tross for utfordringene med koronapandemien, økte også selskapets lønnsomhet. Alle gruppens avdelinger slo sine tidligere omsetningsrekorder.

  • Vi fikk fullt utbytte av oppkjøp som konsernet har foretatt, disse har medført gode synergi effekter for gruppen. Økt etterspørsel etter impregnert tømmer i hjemmemarkedene ga i tillegg et løft for bygningstømmer og den landbruksrelaterte gjerdestolpe forretningen, sier administrerende direktør Ari Mononen.

Gruppen har foretatt fremtidsrettede investeringer innenfor digitalisering. Disse tiltakene gjør det mulig med videre utvikling av ledelsesmetoder og integrerte ledelsessystemer i tiden vi er inne i med strenge koronarestriksjoner.

  • Utviklingen av de integrerte ledelsessystemene vil fortsette. Det vil gjøre oss mer robuste, og sikre lønnsom vekst også i de kommende årene. Verden har forandret seg stort det siste året, og disse driftsmodellene er nødvendige for framtiden, sier Ari Mononen.

Mer enn noen gang tidligere, har koronapandemien understreket betydningen av bedriftenes ansvar.

  • Til tider har det vært utfordrende for våre ansatte å håndtere den uforutsigbare koronasituasjonen. Derfor har det vært av største viktighet for oss å ta vare på dem, og bygge oppunder deres velferd og helse. Vi har fulgt strenge helse- og sikkerhetstiltak ved våre avdelinger, og optimalisert muligheten for å jobbe online fra hjemmekontor.

Et prosjekt for å beregne karbonavtrykk fortsatte gjennom året, sammen med arbeidet for å redusere miljøpåvirkningene.

  • Vårt mål er å være karbonnøytrale i hele gruppen innen utløpet av 2035, fastslår Ari Mononen.

 

Ivari Mononen Group er et finsk familieeid selskap med 219 ansatte i fire land. Gruppen består av:

  • Scanpole Oy, som står for stolpevirksomheten, og har datterselskaper i Norge, Storbritannia og Sverige,
  • PrimaTimber Oy, som spesialiserer seg på impregnert og styrkesortert tømmer, og
  • Exsane Oy, som tilbyr tjenester innenfor infrastruktur og nettverk.

 

Ytterligere informasjon:
Ari Mononen, CEO
ari.mononen@iivarimononen.fi

IMGroup Årsberetning 2020

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: