Hannu Boren er utnevnt til kvalitets- og miljøsjef for Iivari Mononen Group

Hannu Boren er utnevnt til kvalitets- og miljøsjef for Iivari Mononen Group

Hannu Boren er utnevnt til kvalitets- og miljøsjef for Iivari Mononen-gruppen fra 1. desember 2020. Han vil være ansvarlig for ledelse og utvikling av konsernets kvalitets- og miljøsystem. Han fortsetter også som utviklingsdirektør for FoU-aktivitetene og er ansvarlig for å beregne og rapportere karbonavtrykket i alle selskaper i konsernet. I vår nåværende strategi har vi som mål å være karbonnøytrale innen 2035.

I våre lokale selskaper fortsetter styringen av miljøspørsmål, miljøinvesteringer og samarbeid med myndigheter som før under ansvar og veiledning av administrerende direktør i hvert selskap.

 

For mer informasjon, kontakt
Ari Mononen, administrerende direktør
Iivari Mononen Oy

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: