Den andre bølgen av Covid-19: Forebyggende tiltak iverksatt ved Iivari Mononen-gruppen

Den andre bølgen av Covid-19: Forebyggende tiltak iverksatt ved Iivari Mononen-gruppen

Etter hvert som den andre bølgen av Covid-19 blir intensivert, følger vi utbedrede retningslinjer og instrukser ved vår gruppes selskaper. Gjennom disse tiltakene beskytter vi vårt personell, våre kunder og vår forretningsdrift. Samtidig bidrar vi til å bremse spredningen av epidemien.

Besøk til våre produksjonsanlegg og kontorer er begrenset til kritisk vedlikehold og andre lignende anledninger. Vi opprettholder primært kontakt med våre forbindelser via onlineløsninger. Møter arrangeres utendørs når det er mulig, og bruk av ansiktsmaske er anbefalt.

Reiser til utlandet er generelt ikke tillatt. I kritiske tilfeller tillater vi arbeidsrelaterte reiser mellom Norge og Finland.

Våre produksjonsanlegg konsentrerer ressursene omkring de kritiske fasene av produksjonen, for å sikre uavbrutt strømforsyning samt leveranser.

Vi fortsetter å oppdatere angående situasjonen på våre nettsider.

 

For mer informasjon:
Ari Mononen, administrerende direktør
Iivari Mononen Oy

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: