COVID-19 pandemien: Forholdsregler hos Iivari Mononen- gruppen

COVID-19 pandemien: Forholdsregler hos Iivari Mononen- gruppen

Ettersom COVID-19 pandemien intensiveres følger vi nå utvidede retningslinjer og instruksjoner i vår gruppes selskaper. Disse instruksjonene gjelder inntil videre, og for alle våre enheter. Gjennom disse tiltakene beskytter vi vårt personale, våre kunder og forretningsforhold. Samtidig ønsker vi å bidra til å redusere spredningen av epidemien.

Vi har lagt ned forbud mot kundemøter og besøk på våre kontorer og anlegg. For kontakt benytter vi fortrinnsvis online-systemer. Våre ansatte har blitt instruert i henhold til retningslinjer fra det Finske instituttet for helse og velferd, og utenlandsreiser er forbudt. Innenlandsreiser begrenses til reiser som anses høyst nødvendige. Vi benytter alltid telekommunikasjon når det er mulig. Våre produksjonsenheter konsentrerer sine ressurser til de mest nødvendige faser i produksjonen for å unngå strømbrudd og for å sikre leveranser.

Vi følger situasjonen ved hver enhet, og har utpekt en ansvarlig person for hvert selskap. Vi fortsetter å oppdatere om situasjonen på våre hjemmesider.

Ari Mononen, Administrerende Direktør
Iivari Mononen Group

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: