Bærekraftig virksomhet er vår gave til fremtidige generasjoner

Bærekraftsrapport 2021

 

Bærekraft er vår viktigste verdi når skal treffe alle beslutninger fordi vi vil etterlate oss en bedre verden for fremtidige generasjoner.

Vi er et ansvarlig familieselskap fra Finland, der tredje generasjon allerede er ved roret. Det vi har skapt med hard arbeid, ønsker vi å overlevere til de neste generasjonene på en enda mer ansvarlig måte. Beslutningene vi tar nå vil ha konsekvenser for hundrevis av år fremover.

Ved å sikre ansvarlig drift har vi bedre oversikt til å forutsi virkningen av våre handlinger på lang sikt. Bærekraft gir sikkerhet for fremtiden.

Kun et økonomisk solid selskap kan fremme bærekraft

Fordi det er vår policy å etterlate fremtidige generasjoner med en arv av stadig mer bærekraftig drift, må selskapet være økonomisk solid for å gjøre det mulig. Når vi tar investeringsbeslutninger, tar vi alltid hensyn til investeringenes driftskostnader og energiforbruk. Vi tar beslutninger som er så energi- og råvareeffektive som mulig fordi miljøbelastningen er lavere. Å investere med tanke på miljøbelastningen forbedrer også lønnsomheten.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Fra begynnelsen har det grunnleggende prinsippet som underbygger våre verdier vært at «ingen venn blir etterlatt». Vi vil at våre ansatte skal føle at de tilhører samme familie. Vi har en modell for tidlig inngripen som gjør det mulig for oss å gripe inn og iverksette tiltak når det er nødvendig for å sikre alles arbeidskapasitet.

Vi har ønsket å skape en åpen kultur innen gruppen, der ansatte kan og bør ta opp eventuelle bekymringer de måtte ha på alle ledelsesnivåer. Vi satser på bedriftshelsetjeneste og mestring på jobb. Vi skaper en god lagånd for å skape internt entreprenørskap. Vi vil sikre at våre ansatte er proaktive og motivert.

Takk til våre ansatte

Vi kan ikke få takket våre ansatte nok for alle disse årene. Vi har ønsket å ansette bedre medarbeidere enn vi er selv. Som entakk ønsker vi å tilby en omsorgsfull og sunn arbeidsplass som tar sikte på å ta hensyn til forskjellige livssituasjoner. Engasjerte medarbeidere har lange karrierer, noe som også gagner selskapet gjennom kostnadseffektivitet.

Vi skaper liv i spredtbygde områder

Vi vil at våre ansatte kan ha et bekvemt bomiljø ved alle våre arbeidssteder. Vi ansetter lokale innbyggere og støtter idretts- og kulturaktiviteter i området.

Vi ønsker at folk skal trives med å bo og føle seg bekvemme på stedene og områdene der vi har virksomhet, og at våre ansatte trives der. Regionens mangfoldige fritidsmuligheter er en del av denne livskraften, appellen og bekvemmeligheten. Vi støtter beslektede aktiviteter i tråd med våre verdier.

Vår første ansvarsrapport

Tre binder karbon gjennom hele sin livssyklus og er derfor et klimavennlig valg. Med denne rapporten ønsker vi å fastsette klimapåvirkningen fra våre produkter og presentere resultatene av langsiktige beregninger.

Last ned her (pdf)

Administrerende direktør Ari Mononen | Iivari Mononen Group
ari.mononen@iivarimononen.fi

Våre verdier

Bærekraft

Tilbake til aktuelle spørsmål
Kategoria: nyheter