Produksjonskjeden

Avbarkning

Peeling Stolpene er avbarket og sortert ved vårt produksjonsanlegg ved hjelp av laserteknologi i henhold til ulike standarder og kundespesifikasjoner. Barken brukes som en energikilde i vår termiske kraftstasjon.

Tørking

Dry Tradisjonelt ble stolper tørket utendørs i opne stabler, når luften strømmet fritt mellom stolpene tørket de i løpet av en periode på 8-10 måneder. I dag kan stolpene også tørkes i våre vakuumkammer eller i våre varmluftskammer hvor de nyfelte stolpene tørker klare for impregnering etter 7–10 dager.

Vending

Turning Treverket blir snudd for å fjerne den indre barken slik at overflaten kan gjøres smidig og jevn. Sponet brukes som en energikilde i vår termiske kraftstasjon.

Maskinering

Workmanship Ved maskineringsfasen blir stolpen undersøkt for dimensjoner, fuktighetsinnhold og kvalitet. Markering, borring og enhver annen maskinering som ønsker av kunden er også utført på dette tidspunktet. Vi vil dermed forbedre stolpens motstandsdyktighet mot råte og forlenge dens liv, samtidig som disse prosedyrene gjør det naturlig enklere å oppføre stolpene på monteringsplassen, noen ganger selv under veldig vanskelige forhold.

Impregnering mot råte

KREOSOT

Production Chain Lahonsuojaus Kreosotimpregnering gjøres ved bruk av den tradisjonelle Rüping-prosessen. I vår nye prosess for kreosotimpregnering er stolpene forhåndsoppvarmet til en temperatur på 50 – 70 °C før impregnering. Etter impregneringen forhindres eventuell utsiving frå stolpene gjennom etterbehandlinga som er utført ved hjelp av varm damp og vakuum.

Den kreosotimpregnerte stolpen er vårt primære eksportprodukt. Kreosot er destillert frå kulltjære og har blitt brukt for å bevare treverk i mer enn 150 år. Kreosotimpregnerte stolper gir den lengste mulige brukstiden under de mest krevende forhold. Kreosot oljene vi bruker i vår produksjon møter de følgende standarder:

  • WEI Type B
  • WEI Type C

SALTIMPREGNERING

Vår andre impregneringsmetode er kobber-saltimpregnering. I denne prosessen er kobber (CuO) den aktive ingrediensen i impregneringsmaterialet. Impregneringen utføres ved hjelp av Bethell-prosessen. Vår selskap er autorisert til å bruke NTR A- og NTR AB-klassifiserte kvalitetsmerker.

Bestillingsleveranse

Levering ved lastebil, tog eller skip direkte til våre kunder er trygt og pålitelig. Når det er nødvendig kan stolper bringes direkte til oppføringsområdet.