Innkjøp av treverk

Scanpole kjøper trevirke hovedsaklig fra godkjente skogsområder. Råvaren leveres til Scanpole fra selskap som kjøper trevirke fra skogeier. Derfor er alle aspekter vedrørende biologisk mangfold og prinsipper for bærekraftig utvikling vurdert ved innkjøp av trevirke. Trevirket tas ut fra furuskogene i Finland, Norge og Sverige for å skaffe råvare med høy kvalitet for produksjon av stolper som også oppfyller kravene i standardene vi bruker, for eksempel BS 1990, SS 436 01 04, NS og EN 14229.