Fordelene med trestolper

Trestolper har mange fordeler sammenlignet med stolper laget av stål eller betong. De viktigste fordelene er listet opp nedenfor:

Transport og lagring

Trestolper medfører lavere transport- og lagringskostnader. Når de stables ordentlig trenger trestolper mindre enn halvparten av lagringsplassen sammenlignet med stål- eller betongstolper. Tre tåler også behandling og skader på overflaten godt. På den annen side er den galvaniserte bekledningen til en stålstolpe veldig tynn og kan lett skades. Betongstolper tåler heller ikke støt eller behandling spesielt godt.
Trestolper trenger ingen spesialinnpakning for transport. Tre er lett og holdbart, noe som betyr at det er lett transporterbart, selv i vanskelig terreng.

Linjekrav og grunnleggende krav

Tre bærer større last enn stål eller betong. Dette betyr at færre trestolper er nødvendig pr kilometer, som naturligvis innebærer lavere kostnader. De oppføres også lett direkte i hull i bakken, mens stålstolper trenger et spesielt betongfundament og dyre krager eller kanter for å unngå korrosjon.

Montering på monteringssted

Stålstolper må heises til fundamentets festeskruer ved hjelp av kraner. Dessuten er betongstolper enda tyngre enn dette og de trenger større kraner for å kunne heises. I motsetning til stålstolper trenger ikke trestolper å jordes fordi tre ikke leder elektrisitet.

Bearbeidelse

Det er lett å bearbeide trestolper i henhold til kundens spesifikasjon for avmerking, borring og andre påkrevde bearbeidelser.

Installering kabler og tilbehør

Stål- og betongstolper krever spesialklemmer som festeutstyr. Ingen spesialverktøy krever for trestolper fordi installasjonen gjøres enkelt med skruer og bolter. Selv ”A”- og ”H”-modeller oppføres lett på monteringsstedet og det er også enkelt for arbeidere å klatre opp trestolper.

Elektriske egenskaper ved treverk

Tre har gode ikke-ledende egenskaper og er derfor et tryggere materiale enn stål eller betong. Trestolper krever ikke jording og tre kan redusere elektriske sammenbrudd og kortslutninger som vanligvis forårsakes av lynnedslag.

Brannsikring

Kreosotdekkede stolper motstår skogbrann uten alvorlig tap av holdbarhet. Skogbranner forårsaker vanligvis kun begrenset forkulling av stolpenes overflate. Skogbranner forårsaker mer skade på stålstolper. Branner ødelegger stålstolpens galvanisering og etterlater den utsatt for hurtig korrosjon og forringelse.

Levetid

Trestolper har en levetid på 40–80 år, avhengig av klimaforhold og stolpens individuelle egenskaper. Levetiden til en stålstolpe er 35–50 år og avhenger i stor grad av korrosjon som forårsakes av:

  • syre eller salt jord eller klima
  • slitasje, skader, brann
  • sand, snø eller leire blåst av vinden

På samme måte avhenger levealderen til betongstolper veldig av klimaerosjon og betongens kvalitet.

Fjerning og gjenbruk

Trestolper er lett og fjerne og bruke om igjen. Stålstolper kan kun gjenbrukes etter behandling i en verkstad. Gjenbruk av betongstolper er enda mer komplisert.

Miljøvennlig

Vår stolper kommer fra skoger som administreres på en bærekraftig måte Ingen andre stolpematerialer kommer fra en fornybar kilde. Trestolper er også enkle å gjenvinne.