Puunhankinnan ympäristöohje

Ympäristöasioita käsitellään metsänomistajan kanssa kauppatilanteessa. Metsälain ja metsäsertifioinnin mukaiset avainbiotoopit tunnistetaan ja merkitään maastoon ja asiapapereihin jo leimikon suunnitteluvaiheessa. Myös säästöpuut, pienvesien suojavyöhykkeet sekä riskialueiden metsiä lahottavan juurikäävän torjunta otetaan suunnittelussa huomioon.

Kaikki metsäkaupan toteuttavat toimihenkilöt, metsurit, koneyrittäjät ja kuljettajat tunnistavat metsän arvokkaat elinympäristöt, joten ne voidaan huomioida vielä hakkuun yhteydessä ja säästää, jos jotain on suunnitteluvaiheessa jäänyt tunnistamatta.

Avainbiotoopit ja metsälaissa määritellyt kohteet merkitään metsästä tehtyihin leimikkokarttoihin. Näin ne säilyvät muistissa myös tulevia metsänkäsittelyjä silmällä pitäen.