Ympäristö

ScanPole Oy:n ympäristöohjelma on osa yrityksen ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Ohjelma perustuu Iivari Mononen – konsernin ympäristöpolitiikassa määriteltyihin päämääriin. Ohjelmalla pyritään edistämään positiivisia ympäristövaikutuksia ja estämään tai vähentämään toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

Puun alkuperäketju

Iivari Mononen -konsernilla on koko konsernin kattava puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti SKH-PEFC-COC-5199 sekä PEFC Suomen myöntämä PEFC-merkin käyttöoikeusnumero PEFC/02-31-152. Sertifiointiin sisältyvät toiminnat ovat puupylväiden ja kestopuutuotteiden valmistus, lahonsuojaus ja myynti Joensuussa, Höljäkässä ja Ilsengissä. Puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnilla Iivari Mononen -konserni haluaa osoittaa sidosryhmilleen toteuttavansa vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista puunhankintaa.