Puukauppa

Pystykauppa

Pystykauppa on yleisin ja metsänomistajalle myös vaivattomin puukaupan muoto. Pystykaupassa myyjä luovuttaa ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa pois metsästään sovitut puut. Sovitut puut käsittävät yleensä saman ikäiseen puustoon kuuluvan metsäalueen, josta muodostuu hakkuutoimenpiteeltään yhtenäinen kuvio. Kuviosta muodostuu leimikko, kun siitä tehdään metsänkäyttöilmoitus. Ostaja vastaa puun hakkuusta ja kuljetuksesta sekä niiden kustannuksista. Pystykaupasta maksetaan metsänomistajalle kantohinta. ScanPole Oy ostaa pystykaupoilla pelkkiä mäntypylväitä, mutta myös muita puutavaralajeja.

Hankintakauppa

Hankintakaupassa myyjä ja ostaja tekevät kauppakirjan, jossa myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle metsästään sovitun määrän ja sovitut laatuvaatimukset täyttävää puutavaraa. Myyjä huolehtii hakkuusta ja puutavaran metsäkuljetuksesta kaukokuljetukseen soveltuvan tienvarteen. Ostaja maksaa myyjälle kaupasta hankintahinnan. ScanPole Oy ostaa hankintakaupoilla joko pelkät mäntypylväät tai kaikki hakkuualueen puutavaralajit. Hankintakaupasta tehdään sopimus ennen hakkuun aloittamista. Näin varmistetaan, että hakattava puutavara on haluttujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaista. Kaupanteon yhteydessä sovitaan myös hankintapuun luovutusajat.

ScanPole AS

ScanPole AS hankkii puuta Norjasta ja Ruotsista pääasiassa puunhankintayhtiöiltä sertifioiduista metsistä, jolloin luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikilla puunhankinnan osa-alueilla. Alueellisesti hankinta keskittyy Etelä-Norjan ja Etelä-Ruotsin mäntyvaltaisiin metsiin, jotka tuottavat laadukasta pylväsraaka-ainetta täyttäen noudattamiemme standardien BS 1990, SS 436 01 04, NS ja EN 14229 vaatimukset.