Mittaaminen

Puutavaran luovutusmittauksen menetelmä sovitaan puukaupan teon yhteydessä. Hankinta- tai pystykaupassa kauppakirjaan merkityt puumäärät ovat aina arvioita. Todellinen kaupan kohteena olevan puutavaran määrä ja laatu selviävät lopullisesti vasta luovutusmittauksessa.

Yleisin puutavaran mittausmenetelmä on hakkuukoneen mittalaitteella tehtävä mittaus. Tienvarressa tehtävää pinomittausta käytetään lähinnä metsurihakkuissa.

Kaikkien mittausmenetelmien menettelytapoja ja valvontaa säädellään mittauslaeissa ja -asetuksissa, joista löytyy tietoa Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Mittaukseen liittyvästä valvonnasta vastaa Metsäntutkimuslaitos, jonka sivuilta löytyy paljon tietoa valvonnan menetelmistä, organisoinnista ja mittauksen tutkimuksesta.

Puumyyjä saa ostajalta kunkin puutavaraerän luovutuksen jälkeen mittaustodistuksen, jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Todistuksessa esitetään todelliset mitatut puumäärät, yksikköhinnat puutavaralajeittain sekä lopullinen kauppahinta.