Hakkuun valvonta ja metsänkäyttöilmoitus

Hakkuiden valvonnan toteuttavat ScanPole Oy:n hankintaesimiehet ja sopimusyrittäjät. Hankintaesimiehet organisoivat yrittäjien toimenpiteet ja valvovat heidän toimintaansa.

Metsän käsittelyä säätelee metsälaki. Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle aiotusta kasvatushakkuusta, uudistushakkuusta, metsätuhon johdosta tehtävästä hakkuusta ja muusta hakkuusta sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä. Ilmoitus on toimitettava Metsäkeskukselle viimeistään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolme vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Suomen metsäkeskuksen alueyksikkö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta.

Jos epäilet, että hakkuualueellasi on metsälaissa määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä, ilmoita siitä puunostajalle kaupan yhteydessä ja merkitse kohteet metsänkäyttöilmoitukseen.