Puukaupan vaiheet

Puukauppa aloitetaan yleensä metsäkäynnillä, jolla perehdytään hakattavaan kohteeseen ja selvitetään metsänomistajan puukauppaa koskevat tarpeet. Mikäli tilalla on päivitetty metsäsuunnitelma, on tilaan tutustuminen helpompaa.

Maastokäynnin yhteydessä tarkennetaan lopullinen hakkuuehdotus ja suunnitellaan tehtävät toimenpiteet metsänomistajan toiveita kuunnellen. Puukaupan yhteydessä neuvotellaan puutavaran hinta ja muut kaupan ehdot, esimerkiksi hakkuutapa ja -ajankohta. Jokaiselle puutavaralajille sovitaan yksikköhinta (euroa/m³).

Puukauppa astuu voimaan vasta, kun siitä on laadittu kauppakirja (metsähakkuusopimus tai hankintasopimus) ja kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sen. Osa puukaupasta maksetaan ennakkorahoituksena myyjälle jo ennen hakkuun aloittamista, yleensä kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Puukaupan loppuosa maksetaan korjuun jälkeen kuukauden sisällä loppumittauksesta. Puukauppa todetaan päättyneeksi, kun hakatusta puumäärästä on laadittu mittaustodistus ja asiakkaalle on maksettu puukaupan loppumaksu.