Metsäverotus

Metsänomistajat maksavat veroa puunmyyntitulojensa perusteella. Kaikki metsätalous kuuluu myös arvonlisäverotuksen piiriin.

Puukaupan myyntituloverotus

Arvonlisävelvolliset metsänomistajat jättävät puun myyntituloista metsätalouden veroilmoituksen (2C-lomake) 28.2. mennessä. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, jättää hän metsäveroilmoituksen esitäytetyn veroilmoituksen mukaisesti joko 8.5 tai 15.5. mennessä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien tulee jättää metsäveroilmoitus 3.4. mennessä, muiden veroilmoitusten yhteydessä.

Puun myyntituloverotuksessa veroa maksetaan 30 % metsätalouden pääomatulojen ja menojen erotuksesta, kun erotus kalenterivuoden aikana jää alle 30000 €:n. Tulorajan ylittyessä verokanta on 33 %. Puun ostaja pidättää kaupan yhteydessä ennakkoveron, joka on pystykaupoissa 20% ja hankintakaupoissa 14% kauppasummasta. Lopullisessa verotuksessa metsänomistaja saa osan maksetusta ennakonpidätyksestä palautuksena tai joutuu maksamaan veroa lisää riippuen siitä, kuinka suuret hänen metsätalouden menonsa ovat.

Jos metsänomistajalla on menoja enemmän kuin tuloja, syntyy metsätalouden tappio. Tappio vähennetään ensisijaisesti muista pääomatuloista. Jos niitä ei ole, vähennetään tappio alijäämähyvityksen kautta muista ansiotuloista.

Puukaupan arvonlisäverotus

Metsätalous kuuluu arvonlisäverotuksen piiriin. Metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen, kun hänen yhteenlasketut puukauppa- ja muut arvonlisäverolliset myyntinsä ylittävät 8500 euroa kalenterivuoden aikana. Arvonlisäverovelvollisuus on metsänomistajalle pääsääntöisesti hyödyllinen asia. Se keventää verorasitusta silloin, kun metsänomistaja hankkii metsätalouteensa kalustoa ja tarvikkeita tai käyttää ulkopuolisia palveluja. Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaakin ilmoittautua omaan verotoimistoon ennen puukaupan solmimista.

Myös metsänomistaja, jonka puunmyynnit ovat alle 8500 euroa kalenterivuodessa, voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä on suositeltavaa silloin, jos metsänomistaja ostaa metsätaloudessa tarvitsemiaan tarvikkeita, joihin sisältyy arvonlisävero.

Puunmyynnin arvonlisävero

Puukaupan arvonlisäveroprosentti on 24. Arvonlisäverollisissa puukaupoissa arvonlisävero lisätään puukauppamaksuun ja tilitetään metsänomistajalle. Näin metsänomistaja saa esim. 10 000 euron arvoisesta puukaupasta tililleen 2400 euroa arvonlisäveroa.

Ostojen arvonlisävero

Lähes kaikkiin metsätalouden menoihin sisältyy arvonlisävero. Arvonlisäveron ulkopuolelle jääviin menoeriin kuuluvat ainoastaan metsänhoitomaksu, lainojen korot, vakuutusmaksut ja palkat.

Metsänomistaja saa vähentää metsätalouden ostojen arvonlisäverot myyntien arvonlisäveroista. Vähennysoikeus ei ole sidoksissa puun myyntiin. Arvonlisäverot saa vähentää, vaikka kalenterivuoden aikana ei olisi lainkaan arvonlisäverollisia myyntituloja. Tällöin valtio palauttaa metsänomistajalle hänen maksamansa arvonlisäverot.

Verojen tilitys valtiolle

Metsänomistajan tulee jättää arvonlisäveroistaan erillinen veroilmoitus helmikuun loppuun mennessä. Ilmoitukseen merkitään arvonlisäverot sekä myynneistä että ostoista ja lasketaan niiden erotus. Jos myyntien arvonlisäverot ovat suuremmat kuin ostojen arvonlisäverot, on metsänomistajan tilitettävä erotus valtiolle oma-aloitteisesti – myös helmikuun loppuun mennessä. Jos ostojen arvonlisäverot ovat suuremmat kuin myyntien arvonlisäverot, verottaja palauttaa erotuksen metsänomistajalle.